Mini stoper - Działania

Ocio Gaming For Sale!

Ocio Gaming is for sale! If you are interested in purchasing this website, please get in touch here

 

Głosów nie jeszcze

Mini stoper

Stoper gry, jest to bardzo prosta gra, gdzie należy nacisnąć przycisk w momencie, że po prawej stronie cyfry zegara wynosi zero. Każdy poziom wymaga uderzyć niektórych razy i w pewnym okresie czasu. Istnieje dziesięć bardzo trudnych poziomów, można jeszcze dostać osiągnięć i jeśli masz osiągnięcia potrzebne może grać trybie przetrwać i konkurować, który jest lepiej z innymi graczami.

Tihard