Znajdź numery - owoców - Edukacja

Głosów nie jeszcze

Znajdź numery - owoców

Zbadać obserwacyjne umiejętności znajdując wymienione numery, które są ukryte w obrazy. Masz 5 minut, aby znaleźć wszystkie liczby w poszczególnych szczeblach, lub zostaną utracone. Kliknij przycisk "Hint" w pomocy. Nie klikaj niepotrzebnie, inaczej zmniejszy uzyskać wynik.

uronstone