TripleDrop - Puzzle

Ocio Gaming For Sale!

Ocio Gaming is for sale! If you are interested in purchasing this website, please get in touch here

 

Głosów nie jeszcze

TripleDrop

W tej grze trzy dopasowania należy obrócić można inaczej kolorowe kulki do formularza wiersze trzech kulek o tym samym kolorze, w jednej z trzech kierunkach. Gra stanowi, że oparte na godzinie a trybem energii oparte. Odtwarzanie poprzez gra będzie dodać punkty do ogólnego doświadczenia i z każdym poziomie zdobyte można uzyskać więcej energii dla następnej grze. Gra zawiera 10 językach, funkcja automatycznego wykrywania języka, postęp poprzez poziomy oparte na wynik i trzech oddzielnych leaderboards (wykwalifikowanych, tymczasowy, poziomu).

kegogrog